Logga-Lasklar-mini

Multisensorisk läsinlärningsmetod 

För dig som har elever med dyslexi eller andra orsaker till läs- och skrivsvårigheter.

OBS. Materialet är tillfälligt slut, men är beställt och väntas finnas på Läromedia i februari.

Läsklar finns nu också med i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften The Journal of Educational Research

Mer information finns i fliken ovan.

 


”Sedan 2013 har jag arbetat med metoden Läsklar. Eleverna har lyckats knäcka läskoden under hösten i åk 1! Det gäller också elever med utvecklingsförseningar, språkstörningar och nyanlända med annat ljudsystem. Alla har tyckt att det har varit kul. Särskilt när vi har arbetat med de små figurerna och deras ”hus”.

Tänk vilken lycka för de enskilda elever som slipper känna sig underlägsna när alla andra elever lär sig! För att inte tala om den besparing det blir för skolan! Jag rekommenderar varmt den multisensoriska lässtartsmetoden”.

Viveka Strömqvist, lågstadielärare

Forskare från Vive- Det Nationale Forsknings- och Analysecenter for velfærd har, tillsammans med läsvägledare och specialpedagoger från Hvidovre kommun, översatt Läsklar till danska förhållanden. Trygfonden hjälper till att finansiera en större forskningsansats i Danmark. Länk till kursen på danska finns på www.lararkonsult.se/laeseklar  Man behöver lösenord till denna kurs. 

Nyhet!