Beställ

Läsklar metodpaket analogt + digitalt 12mån skollicens kostar 1900kr/år och finns att beställa på Läromedia samt på vår webbshop.

I metodpaketet ingår:

  • Analoga Läsklar
  • Digitala Läsklar
  • Lärarvideokurs
  • Metodkompendie
  • Handledning

Läsklars nöjdhetsgaranti:

100% pengarna tillbaka garanti: Om ni (mot vår förmodan) inte skulle vilja fortsätta med metoden vid läsårets slut, så är ni välkomna att skicka tillbaka materialet, så återbetalar vi er det fulla årsbeloppet.

Skade- och försummelsegaranti: Om något försvinner eller (mot förmodan) går sönder skickar vi kompletteringsmaterial kostnadsfritt.

Uppdaterings-garanti: Om vi uppdaterar eller utvecklar materialet med ytterligare komponenter skickar vi dessa till er kostnadsfritt.

Spara pengar med läsklar
Det finns stora ekonomiska besparingar att göra om en skola kan minska behovet av stödinsatser, med en tidig insats som innebär att fler barn klarar läsmålen i förskoleklass och 1:a klass. Som i sin tur kan läggas på andra viktiga insatser i skolan. Med räkneexemplet nedan vill vi visa ett exempel på hur en sådan besparing skulle kunna se ut.

Räkneexemplet är baserat på att 3 elever per årskull får 1 timmes specialundervisning per vecka i 1:an – 9:an. Att det tar pedagogen nästan 2 timmar totalt med kring-arbete som förberedelser och uppföljning. 300kr/timme i lärarlön och 35.6v/år. Vilket innebär en årskostnad på ca 60000kr. Exemplet är och baserat på att Insatsen startar i förskoleklass och behovet av senare stödinsatser för läsning elimineras helt (såsom det gjort i en del andra skolor implementerat metoden).