Ekonomiska besparingar

Det finns stora ekonomiska besparingar att göra om en skola kan minska behovet av långvariga stödinsatser. Med en tidig insats som innebär att fler barn klarar läsmålen i förskoleklass och 1:a klass, kan resurser istället läggas på andra viktiga insatser i skolan. Med räkneexemplet nedan vill vi visa ett exempel på hur en sådan besparing skulle kunna se ut.

Räkneexemplet nedan är baserat på att 3 elever per årskull får 1 timmes specialundervisning per vecka i 1:an – 9:an. Att det tar pedagogen nästan 2 timmar totalt med kring-arbete som förberedelser och uppföljning. 300kr/timme i lärarlön och 35.6v/år. Vilket innebär en årskostnad på ca 60000kr.

Exemplet är baserat på att insatsen startar i förskoleklass och behovet av senare stödinsatser för läsning elimineras (såsom det gjort för många elever i skolor som implementerat metoden, vilket vi självklart inte kan garantera för varje skola).