Lärarrecensioner

Lotta Ahlin – Lågstadielärare och speciallärare

”Sedan de började jobba med Läsklar har skolan inte behövt starta några utredningar om särskilt stöd när det kommer till elevernas läs-, skriv- och språkutveckling, varken i förskoleklassen eller årskurs 1.

Vi hör lärarna säga att det här är det bästa de varit med om. De tycker verkligen att det har varit en hjälp. Det finns ett emotionellt perspektiv där eleverna får hjälpa figurerna att komma hem. Man tycker om figuren, man tar hand om den och man hjälper den. Då fastnar det i minnet.

Det handlar om att ge eleverna likvärdiga chanser. Så att man inte väntar till ettbedömningsstöd i slutet av årskurs ett. Och så sätter man in en insats i tvåan. Vi ger insatsen till eleverna innan de har misslyckats.”

Eva Pennegård – Specialpedagog och lektor


“Barn kan ha svårt att skilja på fonologin och bokstavens namn. Detta kan hindra elever från att få till en fungerande läsning men efter träning med hjälp av Läsklar så brukar de knäcka läskoden.

Jag har upptäckt att det även är bra för elever med annat modersmål eftersom vi harfler vokaler än andra språk. Många hör inte skillnad på bland annat a, o, u, å.”

Ingela Gullberg – Lågstadielärare


“Det jag framför allt har sett är att handalfabetstecknet hjälper barnen att komma ihåg. Handen har man ju alltid med sig och det stärker minneskapaciteten.”

Ann-Charlotte Ahlin – Speciallärare


“Några elever i varje klass knäckte inte läskoden. Efter ett par år i skolan fick de lära om. Då hade de redan misslyckats en gång. Jag fick ägna väldigt mycket tid åt att motivera eleven.

Men nu behövs inte det. Med metoden Läsklar lär sig alla elever läsa mycket tidigare, och de lär sig teckenspråk på köpet.”

Catarina Kvist – Specialpedagog

”Vi har använt Läsklar i förskoleklassen på vår skola i några år nu, både på individnivå och på gruppnivå. Jag är så nöjd med att få arbeta med detta inspirerande material med mina elever.

Mycket tack vare hur Läsklar är utformat så blir eleverna väldigt engagerade och intresserade. De uppskattar verkligen att arbeta med Läsklar i grupp och att få lära sig tillsammans. Vi ser en tydlig utveckling och goda resultat i deras fonologiska medvetenhet.”

Camilla Kertez – Förskoleklasslärare


”Sedan 2013 har jag arbetat med metoden Läsklar. Eleverna har lyckats knäcka läskoden under hösten i åk 1! Det gäller också elever med utvecklingsförseningar, språkstörningar och nyanlända med annat ljudsystem. Alla har tyckt att det har varit kul. Särskilt när vi har arbetat med de små figurerna och deras ”hus”.

Tänk vilken lycka för de enskilda elever som slipper känna sig underlägsna när alla andra elever lär sig! För att inte tala om den besparing det blir för skolan! Jag rekommenderar varmt den multisensoriska lässtartsmetoden”.

Viveka Strömqvist – Lågstadielärare


“Resultatmässigt har vi sett väldigt goda framgångar, när vi lämnar över tillårskurs ett har vi sett att: Oj, det här har gett effekt. De är duktiga och har kommit igång väldigt bra.”

Liselotte Olsson – Förskoleklasslärare