Läsklar i Media

Lerfigurer gör eleverna läsklara – Tidskriften elevhälsa

Med Läsklar knäcker barn snabbt läskoden – Boktugg

De läser med alla sinnen – tidningen Specialpedagogik 

Snabbare väg till läsning för elever med svårigheter – Sydsvenskan

Intensiv insats får fler att knäcka läskoden – Tidningen Grundskoleläraren

Ny metod för att lära barn att läsa – Eslövs kommun

”Fick igång alla elever genom Läsklar” – Neuropsykatri i fokus

Viktigt med tidiga läsinsatser – Skolporten

Ny metod i bokstavsträning gör barn bättre rustade – Sveriges radio