Handledning till Läsklar Online v.1.0

Det vetenskapligt utvärderade multisensoriska metodpaketet Läsklar har nu under mer än 10 års tid framgångsrikt använts för barn i åldrarna 5-10 år som har risk att få lässvårigheter. En viktig komponent har varit att använda handalfabetet som stöd för minnet. Därför finns det också med i Läsklar online. Samtidigt kan det digitala materialet också användas helt självständigt!


Vilka barn kan jobba med Läsklar online?

Läsklar online är till för elever som kan de flesta bokstavsljuden och som har en viss fonologisk medvetenhet. De ska helst kunna lista ut vilket bokstavsljud som kommer först i enkla ord och vara på väg att kunna lista ut fler ljud (som lärs ut via Läsklar fysiska metodpaket).

Ska barnen jobba enskilt eller med lärare?

Om eleven ännu inte är tillräckligt fonologiskt medveten kan programmet bli för svårt att jobba på egen hand. Då är det bäst att sitta med och hjälpa dem att lyssna ut bokstavsljuden. Elever som har kommit långt i sin fonologiska utveckling kan arbeta självständigt med programmet. 


Programmets 4 steg:  

  1. Lyssna ut ljud: Eleverna tränas i att identifiera alla ljud i korta ord.
  2. Sammanljudning: Övning i att bilda ord genom att kombinera ljud.
  3. Snabbare ordläsning och skrivning: Ordlistor presenteras snabbare för att främja direkt ordläsning och skrivning.
  4. Morfemkunskap: En introduktion till morfemkunskap med ökande svårighetsgrad i orden.

I steg 1 lär sig eleverna lyssna ut alla ljud i korta enkla ord. I steg 2 övar de sammanljudning. Samma ordlistor används i steg 3, men nu presenteras varje ord under kortare och kortare tid. Det innebär att de inte längre kan ljuda sig fram utan mer och mer lär sig läsa orden direkt och sedan skriva dem. Det är frestande för barnen att läsa tyst, men jag rekommenderar att de ska läsa orden högt innan de skriver. Annars finns risk att de bara tänker vilka bokstäver som är med i orden.  

Steg 4 är en liten början till morfemkunskap. Orden som visas är nu i ökande svårighetsgrad, t ex: sol solen solar solarna. Det brukar vara svårt att få med hela den sista formen, men efter 3-4 ord förstår de flesta hur de långa orden är uppbyggda.  


Hur fungerar programmet?

De 4 stegen innehåller ett antal ordlistor. Om barnet gör ett fel får hen börja från början med den aktuella ordlistan, detta för att skapa överinlärning!  

Läsklar Onlines första version är än så länge inte gjord med enskilda inloggningar för varje barn. Därför får du som lärare hålla reda på hur långt varje barn har nått. Det gör du genom att:

  1. Klicka på den osynliga knappen i övre högra hörnet (se bild)
  2. Kolla vilket steg barnet är på och notera detta på den illustrerade proggressionskartan tillsammans med barnet, hen får gärna kryssa själv!. (ladda ned och skriv ut nedan)
  3. Nästa session klicka på hoppa till övning och navigera till steget där förra sessionen avslutades.

Att tänka på
Notera att programmet registrerar fel om en annan tangent än den korrekta bokstaven trycks ned. Volymknapparna kan för närvarande också tolkas som fel på vissa datorer. Justera volymen innan sessionen startar och använd aktivitetsfältet på skrivbordet för att justera volymen om det behövs under sessionen i Windows. Vi hoppas kunna åtgärda detta framöver.

Titta gärna på den korta videon nedan som kort visar programmets funktioner.

Klicka på knappen nedan och logga in med lösenordet du fått via mail.
Lycka till med Läsklar online!


Vi är tacksamma för all feedback så vi kan göra programmet bättre för alla användare framöver, så tveka inte att höra av dig om du stöter på problem eller har några ideer. Vill ni göra en egen liten undersökning; t.ex. göra bokstavskoll och ordavläsningskoll före och efter genomgånget program så hör vi gärna hur det har gått!

Kontakt för metodfrågor: Anna Aldenius Isaksson anna@lasklar.se
Kontakt för feedback tekniska frågor: Andreas Sjöstrand andreas@lasklar.se