Att synliggöra förväntningar

Att synliggöra förväntningar på elever när det gäller kunskapsinhämtning, studieteknik och klassrumsklimat:

Om du har en klass som behöver arbetsro och som behöver snabba på sin kunskapsutveckling passar metoden som jag lärt mig på Morningside Academy (www.morningsideacademy.org) i Seattle bra.

Ett upplägg kring klassrumsklimat skulle exempelvis kunna se ut så här: 

  • Introduktionssamtal om vad ni vill ha hjälp med
  • Observation och / eller kartläggning av nuläget
  • Analys tillsammans med er
  • Plan för fortsatt arbete
  • Implementering av förslag där jag kan vara aktiv med elevgruppen
  • Uppföljning där vi mäter skillnad från utgångsläget
  • Ev. fortsatt arbete eller modifiering av plan

Kostnad

Kostnaden är beroende av upplägget. Då det finns fallgropar blir resultatet bäst om jag jobbar i klassen tillsammans med arbetslaget på halvtid under en till två veckor. Timkostnad vid en sådan insats är 780 kronor exklusive moms. Resekostnader tillkommer.

”Under ett par veckor har Anna och jag arbetat tillsammans i min klass med ”Morningside-modellen”. Klassen har varit ”stökig”, men har nu fått arbetsro. Det gör att vi får mycket mer gjort och att barnen får möjlighet att utvecklas bra kunskapsmässigt.”
– Christina Fältman, lärare i åk 1