Om Läsklar

Läsklars övergripande mål är att ALLA barn (som har möjlighet) skall klara Skolverkets läsmål. Vi jobbar för att insatsen skall ske tidigt, så de har bästa möjliga utgångspunkt att ta till sig efterföljande undervisning, och slippa uppleva mindervärdeskänslor i förhållande till sina klasskamrater. I långa loppet hoppas vi minimera de individ- och samhällskostnader som följer om en inte tar till sig läsande och skrivande på ett fullgott sätt.

Vår målsättning är att stödja skolor i följande tre områden:

  1. Att säkerställa att samtliga elever i förskoleklassen når läsmålen som fastställts av Skolverket inom ramen för Hitta Språket och är väl förberedda för övergången till årskurs 1.
  2. Att eliminera behovet av stödinsatser i senare årskurser, vilket både främjar elevernas framsteg och sparar betydande resurser för skolan, som istället kan användas till andra värdefulla ändamål.
  3. Att erbjuda stöd och vägledning i implementeringen av våra program, för att säkerställa att de tidigare nämnda målen uppnås framgångsrikt.”

Om mig som utvecklat Läsklarmetoden

Anna Aldenius IsakssonJag har utbildat mig i olika etapper sedan 1974 till förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog.

När jag, som nyutbildad lågstadielärare, fick min första klass fick jag också min första dotter. Hon heter Sofia och har Downs syndrom. När hon var 6 år lärde jag henne alla bokstavsljud samt hur man ljudar ihop dessa till ord, så att hon skulle ha lite förkunskaper inför skolstarten. Denna metod har jag sedan använt när elever inte har lärt sig läsa på vanligt sätt. Den har också visat sig vara mycket bra för nyanlända elever, som behöver det multisensoriska tillskottet när de ska lära sig ett helt nytt ljudsystem.

Jag har undervisat många barn med olika funktionsvariationer; elever med hörselskador, språkstörningar, utvecklingsstörningar och koncentrationssvårigheter.  Mitt ledord, när jag ser att elever inte utvecklas tillräckligt, är alltid att det är vi vuxna som ännu inte har hittat den rätta vägen. Man får aldrig ge upp!

Under några år arbetade jag på Ordverkstaden i Helsingborg. Denna vände sig till elever med läs- och skrivsvårigheter samt föräldrar och lärare till dessa. Vi gjorde kartläggningar samt handledde kring åtgärder. Vi hade också kurser för lärare inom för- och grundskolan samt för specialpedagoger.

2005 var jag med och arbetade fram Skolfam; Skolsatsning för barn i familjehem. Resultaten var mycket goda och modellen sprids nu i såväl Sverige som våra grannländer.

Idag är jag med och utvecklar ”Familjen läser” i Helsingborg som riktar sig till förskolebarn i familjer där föräldrarna har ingen eller ringa läskunnighet. Vi siktar på läsutveckling för såväl barnen som deras föräldrar.

/ Anna