Om mig

Anna Aldenius IsakssonJag har utbildat mig i olika etapper sedan 1974 till förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog.

När jag, som nyutbildad lågstadielärare, fick min första klass fick jag också min första dotter. Hon heter Sofia och har Downs syndrom. När hon var 6 år lärde jag henne alla bokstavsljud samt hur man ljudar ihop dessa till ord, så att hon skulle ha lite förkunskaper inför skolstarten. Denna metod har jag sedan använt när elever inte har lärt sig läsa på vanligt sätt. Den har också visat sig vara mycket bra för nyanlända elever, som behöver det multisensoriska tillskottet när de ska lära sig ett helt nytt ljudsystem.

Jag har undervisat många barn med olika funktionsvariationer; elever med hörselskador, språkstörningar, utvecklingsstörningar och koncentrationssvårigheter.  Mitt ledord, när jag ser att elever inte utvecklas tillräckligt, är alltid att det är vi vuxna som ännu inte har hittat den rätta vägen. Man får aldrig ge upp!

Under några år arbetade jag på Ordverkstaden i Helsingborg. Denna vände sig till elever med läs- och skrivsvårigheter samt föräldrar och lärare till dessa. Vi gjorde kartläggningar samt handledde kring åtgärder. Vi hade också kurser för lärare inom för- och grundskolan samt för specialpedagoger.

2005 var jag med och arbetade fram Skolfam; Skolsatsning för barn i familjehem. Resultaten var mycket goda och modellen sprids nu i såväl Sverige som våra grannländer.

Idag är jag med och utvecklar ”Familjen läser” i Helsingborg som riktar sig till förskolebarn i familjer där föräldrarna har ingen eller ringa läskunnighet. Vi siktar på läsutveckling för såväl barnen som deras föräldrar.

Läsklar finns nu på ett 80-tal skolor (främst i Skåne) och snart på 50 skolor runt Köpenhamn. Under 2022 siktar jag på att sprida metoden på fler skolor! Målet är att alla barn som har möjlighet ska lära sig läsa i takt med sina jämnåriga och slippa känslor av misslyckande och dåligt självförtroende.

/ Anna