Forskare från Vive- Det Nationale Forsknings- och Analysecenter for velfærd har, tillsammans med läsvägledare och specialpedagoger från Hvidovre kommun, översatt Läsklar till danska förhållanden. Trygfonden hjälper till att finansiera en större forskningsansats i Danmark. Länk till kursen på danska finns på www.lararkonsult.se/laeseklar  Man behöver lösenord till denna kurs. 

Nyhet!